Poznaj Nas

Zobacz kim jesteśmy

Kim jesteśmy

Cieszymy się, że nas odwiedziłeś

Wierzymy w to, że Bóg stworzył każdego człowieka do osobiste relacji z Nim, a Kościół jest wspólnotą ludzi, którzy razem wspierają się i pomagają sobie w odkrywaniu swojego przeznaczenia i Bożego planu dla naszego życia. Jednocześnie jako Kościół jesteśmy powołani do tego, żeby dzielić się ze wszystkimi przesłaniem Ewangelii.

Wyznanie wiary kościoła zielonoświątkowego w polsce

  • Wierzymy, że Pismo Święte „Biblia”  jest Słowem Bożym, nieomylnym i natchnionym przez Ducha Świętego, i stanowi jedyną normę wiary i życia.
  • Wierzymy w Boga w Trójcy Świętej jedynego, w osobach Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
  • Wierzymy w Synostwo Boże Jezusa Chrystusa, poczętego z Ducha Świętego, narodzonego z Marii Dziewicy; w Jego śmierć na krzyżu za grzech świata i Jego zmartwychwstanie w ciele; w Jego wniebowstąpienie i powtórne przyjście w chwale.
  • Wierzymy w pojednanie z Bogiem przez opamiętanie i wiarę w ewangelię, w chrzest i Wieczerzę Pańską.
  • Wierzymy w chrzest Duchem Świętym, przeżywanie pełni Ducha i Jego darów.
  • Wierzymy w jeden Kościół, święty, powszechny i apostolski.
  • Wierzymy w uzdrowienie chorych jako znak łaski i mocy Bożej.
  • Wierzymy w zmartwychwstanie i życie wieczne.

Kościół dla Regionu

Aby Bóg był wywyższony, a człowiek zauważony, zaangażowany i doceniony.

Jesteśmy Kościołem, grupą osób połączonych Bożym powołaniem, miłością do Boga i ludzi. Naszym wspólnym celem jest komunikowanie w zrozumiały, przyjazny i namaszczony sposób przesłania Ewangelii. Marzymy o Kościele, a jednocześnie tworzymy Kościół, oparty na biblijnych wzorcach, z którego jesteśmy dumni, za który bierzemy odpowiedzialność i który daje nam radość. Jako Kościół tworzymy Kulturę Królestwa Bożego, w którym dominuje szacunek, miłość i zaangażowanie. Jesteśmy w podróży osobistych zmian, prowadzących do bliższej relacji z Bogiem. Jesteśmy częścią większej denominacji jaką jest Kościół Zielonoświątkowy w Polsce (www.kz.pl) działający na mocy ustawy z dnia 20 lutego 1997 roku o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.Nr 41, poz.254). Podczas naszych nabożeństw gramy i śpiewamy pieśni, podnosimy ręce jako wyraz naszej wdzięczności do Boga i modlimy się o różne potrzeby i zbawienie ludzi. Z pasją głosimy Słowo Boże. Wierzymy, że dzisiaj ludzie mogą doświadczać uzdrowienia emocjonalnego i fizycznego oraz uwolnienia od nałogów i różnych problemów. Wierzymy, że Bóg jest źródłem miłości, której tak bardzo potrzebujemy w naszym życiu. Tylko w osobistej relacji z Bogiem możemy doświadczyć pojednania w małżeństwach i rodzinach. Więcej na temat funkcjonowania Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce i strony prawnej możesz dowiedzieć się na stronie www.kz.pl

Wizja Kościoła dla Regionu

Mój kościół. Mój powód do dumy. Moja radość i odpowiedzialność.

Jesteśmy grupą osób połączonych Bożym powołaniem, miłością do Boga i ludzi oraz wspólnym celem jakim jest komunikowanie przesłania Ewangelii. Marzymy o Kościele, a jednocześnie tworzymy Kościół, z którego jesteśmy dumni, za który bierzemy odpowiedzialność i który daje nam radość. Kościół to najpotężniejszy projekt wszech czasów. To Boża doskonała idea, to żywy organizm nad którego prawidłowym funkcjonowaniem czuwa Pan Jezus Chrystus. To miejsce modlitwy, biblijnego nauczania i braterskich relacji. To przestrzeń w której zwykli ludzie doświadczają spotkania z niezwykłym Bogiem.
Kościół to ludzie, Kościół to my, Kościół to ja i ty. Modlimy się, abyś do nas dołączył(a). I dla Ciebie jest tutaj miejsce.
Nasz Kościół istnieje od ponad 60 lat. Kościół Jezusa Chrystusa to miejsce, w którym wszyscy, bez względu na wiek, pochodzenie czy wykształcenie, odnajdują swoje miejsce. Z tego powodu nasze działania skierowane są do wszystkich grup społecznych, nie faworyzując żadnej z nich. Jesteśmy Bożą rodziną i tak jak w rodzinie, każdy ma inną rolę, ale wszyscy otaczani są tą samą miłością i szacunkiem.
MISJA:
Aby Bóg był wywyższony, a człowiek zauważony, zaangażowany i doceniony.

Służby

Służymy dla was

Grupa Uwielbienia

Służba muzyczna, taneczna oraz realizacji dźwięku - te agendy  pełnią różne funkcje, jednak wzajemnie się przenikają i uzupełniają. Służba muzyczna odpowiedzialna jest za poszukiwanie nowych pieśni i wprowadzanie ich do kościelnego repertuaru w ciekawych aranżacjach muzycznych. Służba taneczna to wyrażanie miłości do Boga przy użyciu flag. Polega na tworzeniu układów choreograficznych do pieśni tak, aby oddać ich sens w sposób wizualny. Służba realizacji dźwięku odpowiedzialna jest za nagłaśnianie nabożeństw, koncertów i konferencji. Dba zatem o elektroakustyczne zaplecze wszelkich kościelnych wydarzeń. Wszystkie trzy grupy łączy jedna wspólna wizja. Pragniemy wywierać pozytywny wpływ na zgromadzony w uwielbieniu Kościół swoją postawą, nastawieniem i zaangażowaniem.

Grupy domowe

Spotkania kierowane są do całego naszego regionu, czyli Janowic Wielkich i okolic, które pragną bardziej poznać Boga, odnaleźć Go w swoim życiu, jak kreatywnie spędzić czas nie tylko w czasie cotygodniowych spotkań, ale również podczas licznych wyjazdów zorganizowanych do młodzieży. Naszym pragnieniem jest rozbudzenie w młodych ludziach pasji, wiary i miłości do Boga, jak i pokazanie ogromu wartości, marzeń i potencjału, który w nich umieścił. Celem przewodnim Młodzieży Dla Regionu - jak sama nazwa wskazuje, jest przenoszenie Bożej miłości lokalnym społecznością i szerzenie Ewangelii w regionie! 

Smyk Art

NIEDZIELA OD 11.30

Smyk Art, to zajęcia plastyczno – dydaktyczne, kierowane do wszystkich dzieci, tak aby mogły kreatywnie spędzić czas. Jest to otwarte miejsce dla każdego dziecka. Staramy się, by każde dziecko było otoczone najlepszą opieką, przekazujemy na każdych zajęciach biblijne i ogólne wartości, inspirujemy, wspieramy, motywujemy i po prostu bawimy się. Dzieci w tym miejscu mogą czuć się akceptowane, ważne, wyjątkowe i kochane.

Kawiarenka

NIEDZIELA 10.00 - 14.00

Kawiarenka to przyjazne miejsce, gdzie kościół buduje ze sobą przyjazne relacje i spędza ze sobą przyjemnie czas. Można wypić tam smaczną kawę i herbatkę oraz zjeść pyszne ciastko lub gofry, naleśniki czy ciepłe tosty. W kawiarence również odbywają się rozmaite spotkania dla kościoła. Panuje w niej wyjątkowy, ciepły klimat, dostosowany odpowiednio do pór roku lub bieżących świąt. W tle można usłyszeć relaksującą muzykę czy obejrzeć w tv inspirujące uwielbienie...

Zobacz lokalizację

Sprawdź jak do nas dojechać

Ofiara online