Kościół dla Regionu

Jesteśmy Kościołem, grupą osób połączonych Bożym powołaniem, miłością do Boga i ludzi. Naszym wspólnym celem jest komunikowanie w zrozumiały, przyjazny i namaszczony sposób przesłania Ewangelii.

Marzymy o Kościele, a jednocześnie tworzymy Kościół, oparty na biblijnych wzorcach, z którego jesteśmy dumni, za który bierzemy odpowiedzialność i który daje nam radość. 

Jako Kościół tworzymy Kulturę Królestwa Bożego, w którym dominuje szacunek, miłość i zaangażowanie. Jesteśmy w podróży osobistych zmian, prowadzących do bliższej relacji z Bogiem.

Jesteśmy częścią większej denominacji jaką jest Kościół Zielonoświątkowy w Polsce (www.kz.pl) działający na mocy ustawy z dnia 20 lutego 1997 roku o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.Nr 41, poz.254).

Podczas naszych nabożeństw gramy i śpiewamy pieśni, podnosimy ręce jako wyraz naszej wdzięczności do Boga i modlimy się o różne potrzeby i zbawienie ludzi. Z pasją głosimy Słowo Boże. Wierzymy, że dzisiaj ludzie mogą doświadczać uzdrowienia emocjonalnego i fizycznego oraz uwolnienia od nałogów i różnych problemów. Wierzymy, że Bóg jest źródłem miłości, której tak bardzo potrzebujemy w naszym życiu. Tylko w osobistej relacji z Bogiem możemy doświadczyć pojednania w małżeństwach i rodzinach. 

Więcej na temat funkcjonowania Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce i strony prawnej możesz dowiedzieć się na stronie www.kz.pl

Motto naszego Kościoła dla Regionu

Aby Bóg był wywyższony,
a człowiek zauważony, zaangażowany i doceniony.

Wyznanie wiary Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce

  • Wierzymy, że Pismo Święte „Biblia”  jest Słowem Bożym, nieomylnym i natchnionym przez Ducha Świętego, i stanowi jedyną normę wiary i życia.
  • Wierzymy w Boga w Trójcy Świętej jedynego, w osobach Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
  • Wierzymy w Synostwo Boże Jezusa Chrystusa, poczętego z Ducha Świętego, narodzonego z Marii Dziewicy; w Jego śmierć na krzyżu za grzech świata i Jego zmartwychwstanie w ciele; w Jego wniebowstąpienie i powtórne przyjście w chwale.
  • Wierzymy w pojednanie z Bogiem przez opamiętanie i wiarę w ewangelię, w chrzest i Wieczerzę Pańską.
  • Wierzymy w chrzest Duchem Świętym, przeżywanie pełni Ducha i Jego darów.
  • Wierzymy w jeden Kościół, święty, powszechny i apostolski.
  • Wierzymy w uzdrowienie chorych jako znak łaski i mocy Bożej.
  • Wierzymy w zmartwychwstanie i życie wieczne.